Ik verleen persoonlijke begeleiding aan mensen met een verstandelijke-
en/of lichamelijke beperking, en/of stoornis, en/of andere specifieke zorgbehoefte.
Het betreft hier begeleiding, verzorging en/of verpleging en ondersteuning op verschillende gebieden, zoals wonen, werken, leren en spelen.